Kontakt

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON

Książąt Pomorskich 16-18

81-749 Sopot

Sekretariat – tel. 58 551 12 63; fax.: 58 551 12 63

Rejestracja medyczna – tel. 58 551 58 66

e-mail: spon.sopot@wp.pl

Numer rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000049858

KONTO STATUTOWE:

81 1240 1242 1111 0000 1587 5697

BANK PEKAO S.A.

Oddział w Sopocie