Opiekunowie

"OPIEKUNOWIE - Content Materials to Raise Employability and Reinforce Skills of Carers (CARERS)"

Projekt w ramach programu Leonardo da Vinci (Projekt numer ES/07/LLP-LdV/TOI/149063) realizowany przez 4 europejskie uniwersytety – w Wiedniu, Luksemburgu, Tuluzie i Barcelonie – oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON w Sopocie, firmę doradczo-szkoleniowa S.I.N.N. z Austrii i Caritas Litwa. (Program szkolenia zwiększającego możliwości zatrudnienia oraz wzmacniający umiejętności opiekunów - CARERS)

Głównym celem projektu było zaoferowanie nieformalnym opiekunom programu szkolenia, będącego odpowiedzią na ich potrzeby zawodowe i psychologiczne. Realizacja projektu stworzyła również możliwość przedyskutowania - wspólnie z prowadzonym już w/w projektem - wymagań dla definicji „Europejskiej Licencji Opiekuna”.

Projekt realizowany był w latach 2007-2009