Integracja

Integracja

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON od 27 lat podejmuje różnego typu działania integracyjne. Organizujemy spotkania świąteczne, festyny z okazji Dnia Dziecka, wycieczki, ogniska i comiesięczne spotkania członków SPON. W miarę posiadanych środków funkcjonują grupy wsparcia, które ułatwiają funkcjonowanie i rozwijają kompetencje społeczne.

Ważną rolę w integracji niepełnosprawnych ludzi odgrywa wiedza, również wiedza na temat problemów, które niesie ze sobą niepełnosprawność. Każdego roku Stowarzyszenie SPON organizuje sympozja poświęcone tym problemom. Zapraszani są specjaliści i przedstawiciele instytucji samorządowych. Podczas sponowskich sympozjów nie ma tematów tabu – rozmawiamy na każdy temat, staramy się nie pozostawić żadnego pytania bez odpowiedzi. Co najważniejsze – nikogo nie trzeba zachęcać do udziału w tej imprezie. Sala zawsze wypełniona jest po brzegi.

Spotkania integracyjne sprzyjają odkrywaniu niezrozumiałego, innego świata niepełnosprawnych przez osoby zdrowe, jest też dla nich lekcją pokory i uwrażliwienia na istnienie problemu niepełnosprawności.

W przypadku dzieci wyjazdy i spotkania integracyjne mają wielki wpływ na ich rozwój psychiczny, społeczny i emocjonalny. Zdobywają przez to niezbędne doświadczenia obcowania z ludźmi spoza rodziny i uczą się zasad współżycia społecznego. Nabierają tym samym poczucia przynależności i przekonania, że otaczający je świat jest dostępny również dla nich.

Działalność Stowarzyszenia SPON w Sopocie stanowi logiczną całość – programy integracyjne znajdują uzupełnienie w prowadzonej od wielu lat rehabilitacji medycznej i społecznej. Ich realizacja otworzy drogę do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, poznania nowych obszarów własnych umiejętności, a także do uniknięcia marginalizacji.